Meta

Vi bryr oss inte bara om konstnärlig kvalitet ändå ut i fingerspetsarna, verkligen inte – varje år genomför vi, i samarbete med Cosi-tech AB, även en undersökning av svenska folkets BCNVT-vanor utifrån tillgängliga data. Allt för att förfina och säkerställa det erbjudande vår leverans utgör.

Vi fick följande medskick tillbaka:
Vilka är n? Det är ändå lite intressant. Första staplarna rör demografi och geografi uifrån följare av er Facebooksida. Där man bland annat kan konstatera att ni i nuläget når ut till 0% av 18–24-åringarna, oavsett om de är män eller kvinnor, dvs ni har lyckats förnya er publik ungefär lika väl som Pet Shop Boys, i en jämförelse med aktörer i motsvarande ålderssegment. Mellan 2015 och 2022 har ni publicerat 663 blogginlägg. Mest aktiva var ni 2015 och 2018, och ibland har ni haft årslånga uppehåll. 2022-inläggen hamnar inte bland topp 25 all time (gör egna analyser utifrån från det som hemläxa) så de får en egen lista att påminnas om eller förbryllas över. Se nedan för information och transparens och tveka inte att kontakta Cosi-tech AB för eventuella ytterligare detaljer

B L O G G I N L Ä G G

All time:
1. ”It was the very best of times mixed with the very worst” Leyla Sanai – a story of an NME writer, 19 juli, 2015
2. Hommage à Tom Wolgers – den sista intervjun, 8 november 2020
3. Kristineberg i Borås – den glömda stadsdelen, där jag växte upp, 13 april 2015
4. People take pictures of each other / Just to prove that they really existed, 2 februari 2015
5. 20 år yngre eller tio år äldre, 20 april 2015

2022:
1. Pop på svenska: 1964–2022, 6 juni
2. Personas 2022, 11 april
3. Popen som bubblar och kokar över, 5 april
4. 50% mindfulness och 50% huvudvärk, 9 juni
5. Saults friska fläkt, 8 maj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.