Lite gnäll om svensk musikkritik

Härom veckan publicerade Torbjörn Elensky ”Kultursidorna fyller inte längre sin funktion” i Respons. Läs gärna den om du inte redan har gjort det! Jag instämmer om det mesta i texten, i känslan av hur kultursidorna präglas av ”kommersialism, värdegrundsuppfostran och självupptagenhet hos skribenterna”. Även om jag egentligen inte kan relatera till utgångspunkten, denna väldiga tilltro… Fortsätt läsa Lite gnäll om svensk musikkritik