Jazzens diktatur

När jag för några år sedan arbetade med en utgåva av den finlandssvenska modernisten Henry Parlands samtliga dikter funderade jag över hur den musik som dikterna samspelar med lät. Jag sökte upp låtar eller artister som han nämner eller anspelar på och skapade en spellista på Spotify. Jag kallade den ”Jazzens diktatur”, efter en av Parlands först publicerade dikter.