Förstaden

SSME000506S

Förstaden Midsommarkransen

Vilken “subversiv verksamhet” är då möjlig idag

Här hotade en verklig fara för hans och alla arbetsgivares intressen

Listan kan anta olika former

Systemet som gällde till 1955 reglerade produktion, pris, försäljning och antalet utskänkningsställen

I mina ögon är bokstavligheten någonting mycket viktigt

Husen var i tre våningar och samtliga bestod av enrumslägenheter

Bilden av telefonfabriken blir ej fullständig om ej snickarverkstaden tas med

Att vara en hederlig människa, en god kamrat och en sann patriot värdesattes

Så ofta jag orkade och hann smög jag mig in på någon av LM:s toaletter och förde dagbok i lönndom

Klädbacken hade fått sitt namn av att kvinnorna hängde tvätt på tork där mellan de två björkarna som placerat sig på passande avstånd för en lina.

Men LM:s ledning talar, som Palm uppfattar det, inte bara “i tungor” till sina anställda

Med tanke på den attraktionskraft Midsommarkransen idag har är det kanske svårt att föreställa sig att förorten en gång hade så dålig rykte att den till och med ansågs farlig att besöka

Det var i alla fall en jäkla opposition mot den nya fabriken

Ännu en grupp som höll till i Midsommarkransen var Radiogruppen eller Radiospionligan

I flera månader stod jag vid min maskin, utpekad, utsöndrad från helheten

Det är stoltheten och känslan för klassen som ser till att några borgerliga värderingar inte får fäste

Politiken uppstår när de som “inte har tid” tar sig den tid som är nödvändig för att ge sig själva status som invånare av ett gemensamt rum

Många Kransenbor hade arbetat i Parken, männen som vakter, kvinnorna som serveringspersonal

I detta ligger ett löfte och hopp inför framtiden

Trots att Kransenborna kunde vara snara att döma ut dem som avvek från mönstret fanns det en märklig fördragsamhet med kufar och knäppgökar

Inte bara arbetet tillhör en annan värld än vår, också fabriken tillhör en svunnen tid

Många kvinnor arbetade i fabriken

Vad är det vi vill återuppfinna

Fler ungar anslöt sig, de kom från barnrikehusen på Oktobergatan, Höstgatan och Främlingsvägen

Telefonluren fungerar alltså här som ett slags översättningsmaskin

Det som i början är nytt och spännande mister ofta med tiden sin lockelse

I överblicken och skötseln av hela byggnadsföretaget ligger den förnämsta vinsten

Vi unga i Kransen suktade kanske ännu mer än våra föräldrar efter att bli rika

Har man en geocentrisk världsbild graviterar man på Främlingsvägen mot Tellus

De gamla skulle störtas i gruset

Södra förstäderna betraktas såsom en anhalt på vägen från något som man hoppades skulle bli bättre, men måhända blev ännu sämre

De vuxna hade föga till övers för sådant som vi oroade oss för

I Hägersten är de flesta hus privatägda

Mycket skulle förändras både i Midsommarkransen och i samhället

(Bläddrar i litteratur om närområdet. Kursiverade citat ur Kjell Johanssons Mammas gata – berättelser från förorten (Weyler, 2013), de andra från Omkopplingar: avskrifter, listor, dokument, arkiv (Glänta 2006). Bild via Stockholmskällan )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.