Glidningar mellan dur och moll

Med anledning av det digitala släppet Hommage HeartworkBIBLIOTEK publicerar vi här en kort intervju med Petter Herbertsson (Sternpost, och som även gör musik som Testbild!)!

Varför Hommage Heartwork?
Heartwork, och företrädesvis just TT Reuter och Blago Bung har betytt mycket för mig sedan jag upptäckte dem i tonåren. Det finns ett speciellt poetiskt mörker där som jag inte riktigt kan hitta någon annanstans, och som jag tagit med mig sedan dess. Eftersom jag växte upp i Lund på 80-talet var det i stort sett omöjligt att inte utsättas för Heartworkbanden på olika sätt: i fanzines och musiktidningar, på biblioteket, i skivaffärer, folk man träffade i skolan och alla möjliga sammanhang. De var legender och ouppnåeliga. Man uppfattade denna speciella utstrålning trots att man som jag var för liten för att komma in på konserterna (jag försökte några gånger utan resultat). Jag spelade upp Blago Bungs Förruttnelsen på en svensklektion i gymnasiet eftersom det var en text av Stagnelius som vi läste om just då, men läraren och mina klasskamrater såg enbart frågande ut. Den där legendstatusen var nog inte fullt så utbredd som jag trodde.

– Jag kan inte påstå att jag lyssnat på TT Reuter och Blago Bung konstant sen i högstadiet, men de har alltid funnits där nånstans som en mörk underström hos mig… dessa båda låtar är inspelade 2013, med vissa pålägg nu i sommar, som ett slags hyllning, men var egentligen aldrig tänkta att släppas på riktigt. Sedan ett antal år är jag för övrigt medlem i Blago Bung själv, och vi släppte en dubbelsingel på Zeon Light 2019. Nya inspelningar är på gång i en studio i Järna nu i augusti.

Vad var svårast eller mest intressant med att göra dessa tolkningar?
– Enda anledningen till att spela in en cover på någon annans låt är att ge den en ny identitet samtidigt som originalets ande lyser igenom. Jag ville följaktligen testa att filtrera båda låtarna genom mig själv för att se vad som blev resultatet. De intresserade mig från början framför allt eftersom båda har så udda harmonier och är svårsjungna. I “Kuvad” sitter absolut ingenting ihop, vilket är rätt fantastiskt. Det är alltså totalt omöjligt att förutse låtens uppbyggnad om man inte studerat den ett tag, varje ackord kommer som en fullständig överraskning.

– I “Näring åt natur” återfinns TT Reuters patenterade glidningar mellan dur och moll, något som gör dem unika och ständigt intressanta eftersom de befinner sig i en bluesbefriad kontext. Man kan göra ett experiment själv hemma: spela t ex ett c-mollackord samtidigt som du spelar ett c-durackord. Det låter som TT Reuter. Det här är ett trick som jag inte kan komma på att någon annan har plockat upp sedan dess, och det förtjänar att belysas. 

Hur ser framtiden för Sternpost ut?
– Jag har precis avslutat arbetet med min nya skiva som går under arbetsnamnet Ulrika, det enda som saknas är några sångpålägg av Siri. Det blir en låtbaserad historia den här gången, eftersom jag tycker att jag sysslat väldigt mycket med collage, ljudexperiment och spoken word de senaste åren, så det kändes skönt att återgå till låtformatet. Jag vet inte när den kommer eller vem som ska släppa än, mer än att Magnus Boman har ett visst intresse av att ge ut den på Dilettante (men han har också antytt att han har för mycket att göra). Alla förslag på kontakter och bolag mottages tacksamt! 

– I övrigt kommer det snart en kassett med Testbild! på Zeon Light. Det är tonsättningar av dikter av Pär Lagerkvist som vi fick i uppdrag att sätta samman för en festlighet i Växjö förra året, och som Jocke på ZL sen ville ge ut. Det var ett roligt uppdrag, inte minst eftersom jag fick tillfälle att sätta mig in i Pär Lagerkvists poesi, något jag aldrig gjort innan. Jag kan inte påstå att han är en av mina favoritpoeter, men jag hittade mycket där som jag tyckte om.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.