Before and after science

Niclas sa att man gjort experiment med spindlar, testat droger på dem, och att kaffe var farligast av alla. “Det är dåligt för människor, och för spindlar… det förstör hela deras liv!”

Jag snabbstuderade saken, och näten som vävts efter marijuana, amfetamin, koffein osv, var verkligen förbluffande. De visade dock inget signifikant om drogernas effekt på människor. (Det är annars så resultaten har används historiskt, som varnande exempel. Lärare har berättat inför sina klasser, kanske med hjälp av overhead-bilder, istället för att bjuda in någon gammal pundare som visserligen inte dött, men tror sig vara en apelsin.)

Man kan inte jämföra människor och spindlar på det viset. Ändå.

Historien löd:

1948 ville Hans Peters, zoolog, göra en dokumentär om hur spindlar väver nät. Då han inte orkade hålla sig vaken till 02.00, perioden det uppenbarligen sker, gav Peters sin kollega, Peter Witt, i uppdrag att försöka manipulera spindlars tidsuppfattning. Genom att förse dem med droger i sockrat vatten skulle de konstruera sina nät tidigare under dagen. Det hände nu inte. Det som hände var att spindlarna fortsatte spinna om nätterna, men näten de spann hade plötsligt ändrat utseende.

Hans Peters lade ner sitt projekt (han framstår allt mer som en man i avsaknad av passion), medan Peter Witt stretade på med experiment; hoppfull gav han spindlar både blod från människor som testat droger och urin från schizofrena. (På den tiden cirkulerade teorier om att schizofrena skulle ha ett hallucinogent ämne i venerna.) I efterhand är det lätt att se hur Witts försök skulle leda till återvändsgränder. Det enda man kom fram till var egentligen att spindlar avskyr smaken av urin.

Idag vet vi bättre. Små förändringar i en spindels muskelrörelser, anser forskare, är vad som avgör hur deras nät omformas. Kaffe är heller inte odelat dåligt. Sniglar kan dö, visst, men samtidigt får hästar och duvor ökad prestationsförmåga (och har därför drogtestat efter tävlingar, hästarna alltså).

Bin hör till mina favoriter. Det heter att koffein ger dem bättre minne, och att de kan bli beroende av substansen. Därutöver kan de lära sig spela golf, men det hör väl inte till ämnet. Varför är det så fascinerande med djur? Antropomorfisering, misstänker jag. Och att i slutändan känna sig sammanlänkad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.