Skott, springa rå och förtrollade föremål

Ibland får jag känslan att mitt jobb är biblioteket i Babel, allt mänskligt vetande några hyllmeter bort. ”När man kungjorde att Biblioteket omfattade alla böcker var den första reaktionen en enastående lyckokänsla” tänker jag men stirrar i verkligheten rakt på deckarhyllan och bokningsdatorn. Då händer det att jag vänder mig till dom ratade böckerna, aldrig ens insläppta i katalogen. Högt uppe vid taket i ett rum lite bakom. Och det är inte omedelbart uppenbart, men hyllan myllrar av faktaguld.
Här är några slumpmässiga exempel. Små oslitna pärmar, som längtat efter en chans.

båtsmän
Straffen i övrigt under båtmansperioden var inledningsvis hårda och grymma. ”Sover någon eller är drucken på sin post, skall han, om det sker i krigstid emot fienden, dragas tre gånger under kölen men eljest springa rå två gånger.”

 Denstorakreatursdoden-mindre
Det speciella med den finska och norrländska boskapssjukan var, enligt samtida betraktare, att den orsakades av skott. Skott föreställdes kunna komma från himmel och mark och orsaka sår, skador och ohälsa hos människa och djur.

 en förtrollad
Förtrollade föremål av olika slag kunde också gömmas på ägorna hos den eller de personer som skulle vara föremål för trolldomen. Som framkom i kapitel 7 bekände Kerstin i Lövri att hon och en annan kvinna hade placerat ut en liten gul pinne samt tre slags fjädrar och tre slags hår på marken utanför gården som hon förlorat.

Det gläder mig att jag gick in i rummet bakom, klättrade upp till hyllan vid taket och öppnade några slumpmässiga. För Biblioteket innehåller alla verbala strukturer, alla variationer som de 25 ortografiska symbolerna tillåter, men inte en enda absolut dumhet, tänker jag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.