Valsånger

Något radioprogram spelade nyligen upp snuttar ur olika politiska partiers vallåtar. Det var hemskt. Har det kommit något bra ur denna genre någon gång? Jag vet inte, kanalerna genom vilka de här skapelserna har förmedlats har uppenbarligen inte nått in i min bubbla, eller så har jag lyckats glömma. Och genren är förgänglig, vem bryr sig om att lyssna när den hetsiga valrörelsen är överstökad?

Det finns andra valsånger som är ständigt aktuella. Kanske inte bland oss människor, som lever våra liv på den begränsade ytan som sticker upp ovan haven. Men i den stora världen, under havsytan, pågår ständig valsång.

Valar kan inte bara vara enorma, de kan uppnå närmast ofattbara åldrar också. I twitterflödet – som domineras av politiska valinlägg i dessa dagar  – läser jag:

There are whales alive today who were born before “Moby Dick” was written. Some of the bowhead whales in the icy waters off of Alaska today are over 200 years old.

1851 kom Moby Dick ut. Och idag finns det alltså valar som har undkommit människors jakt och andra hot i över tvåhundra år. Populationen av Grönlandsvalar (Bowhead whales) i alaskaområdet har under min levnadstid, vilken tog fart samtidigt som Mona Sahlins riksdagskarriär, ökat från ett tusental till omkring fjorton tusen sjungande valkroppar på upp till arton meter.

Valsång förknippas ofta med new age, särskilt bland folk som inte själva praktiserar någon form av new age. Valsång kan droppas som en slentrianreferens när något flummigt ska beskrivas. Meditation med valsång, kristaller och rökelse. Den verkliga valsången har på så vis hamnat i skuggan av valsången som symbol. Den verkliga valsången kan vara fantastisk.

Undervattenskommunikation är en utmaning, säger rösten i en TED-video om valsång. (Är kommunikation ovan vattenytan en mindre utmaning? kan man vilja invända, men hur som helst.) Rösten menar att det är en utmaning eftersom syn och doft fungerar sämre vid kommunikationsförsök under vatten än ovan. Men rösterna! Där har valarna lagt allt krut. Googlar man på valsång dyker jättelånga videor upp. De är tänkta att hjälpa en av koppla av, kanske till och med somna. Tänk om valarna visste.

En liten samling valsånger:

Grönlandsval

Knölval

Blåval

Knölval, mor och barn

De partipolitiska valsångerna och de som ljuder i haven kan tyckas existera i olika världar. Men avsändarna bakom de kortlivade popflopparna är inte bara ansvariga för att ännu mer riktigt dålig musik släpps ut i samhället, i deras makt finns även möjligheten att ta ansvar för valsångernas framtida existens i haven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.