This heat!

Det här med värmen, eller om folk överlag blivit lite orimligare. En ung man som ber mig skriva ut hans mp3-filer. ”Varför går det inte?” Nån annan är bekymrad att vår väggklocka hoppat över en timme, och ytterligare en släntrar iväg utan barnvagnen trots att den skriker högt.
Jag läser Bernardo Carvalhos bok om antropologen Buell Quain som kanske blir galen och hänger sig en tropisk natt i Brasilien. Känslan att det hela tiden är obevekligt hett, kvävande. Att man slutar förstå den grundläggande skillnaden mellan pdf och mp3.

För min del låter majvärmen såhär varsam och solblekt, liksom nära och avlägsen på samma gång.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.