Avslappningsövning

Denna vecka försöker jag slappa av. Pröva Ni också.

slappaUr Självkontroll genom nervkontroll av David Harold Fink, reviderad upplaga 1953. Översättning Fredrik Ramel.

(Mycket finns att säga om det här verket. Är det verkligen riktigt, som doktor Fink vill göra gällande, att människans alla neuroser härrör från motstridiga emotioner vilka orsaka en rubbning i mellanhjärnan? Är själen – vars beskaffenhet inte på något sätt diskuteras – och kroppen så till den grad sammankopplade att de flesta av våra krämpor går att återföra på en olycklig betingning i barndomen? Och kan vi befria oss från våra sorger genom en så till synes enkel metod som målmedveten avkoppling? Själv saknar jag förstås den självdisciplin som ändå krävs för att genomföra hela behandlingen, samt att jag inte vet hur jag ska bära mig åt för att slappa av i ögongloberna. Den tålmodige kan säkert överbrygga dylika svårigheter med hjälp av tydlig kommunikation till kroppsdelen ifråga. Den pragmatism som uppställningen ovan förmedlar är dock inte fullständigt representativ för hela innehållet. Bokens allra första mening lyder: Människans mörkaste kontinent är människans själ. Författaren invaggar läsaren i en förtrolig vardaglighet genom otaliga exempel ur sin patientflora – gamle farfar Ekrot, fru Jack Aranda, tant Amanda, studenter, affärsmän och hemmafruar – för att sedan ge sig i kast med sociala och existentiella dilemman. Det hela tycks slutligen utmynna i en nästintill kristen etik, helt utan religiösa inslag naturligtvis, men vetenskapsmannen Fink ser ändå sin domäns begränsningar:

“Vetenskapen om språkets psykologi kommer att sopa rent och bränna upp den anhopade smörja av s. k. tankar som fördunklar människans kunskap och sig själv. […] Men en sak kan den inte åstadkomma. Den kan aldrig göra privata åsikter identiska med allmänna meningar. […] Från den värld som utgörs av våra egna åsikter finns det ingen förbindelse med omvärlden. Detta är den mänskliga ensamhetens tragedi. Varje individ lever ensam i en liten avskild värld av drömmar, och det finns ingen som kan dela hans avskilda tillvaro.”

Vila i detta min vän, och slappa av.)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.