Gud skapar vinylskivan

guddansar

Men så gick åren. Ett ogenomträngligt mörker spred sig över världen.

Och Människan sade: Varför är livet så, herre? Hur ska vi handskas med allt elände?

Och Gud svarade: Just dance! Gonna be okay. Dada doo doot-n. Just dance! Spin that record babe. Da da doo doot-n.

Och Människan sade: Vad är en skiva?

Och Gud svarade:

Och Gud svarade:

OCH GUD SVARADE:

Gud: Okej, okej. Ge mig en minut.

Och Gud skapade vinylskivan. Och Människan såg att det räckte en god bit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.