Bakgrund till Friendly People Making Noise

Friendly Noise som namn dök upp för första gången redan hösten 2002, som avsändare av liner notes på The Embassys skiva Futile Crimes). Vi hade två utgivningsfester i slutet av mars 2003, dels ett samarrangemang med Pär Thörn på Fylkingen i Stockholm, dels på Distro/Inkonst i Malmö.

Friendly People Making Noise var starten för Friendly Noises musikutgivning 2003–2009. Ambitionen var en utgångspunkt för det som komma skulle. Albumet som en konceptuellt helhet var viktigt och i detta fall lika mycket en kommunikation av etiketten som av de enskilda låtarna och banden.

Vi hade skrivit om musik under flera år (Benno, Twisterella…) och hade vi kontakt med de som på den tiden sysslade med särskilt intressant musik i Sverige. De flesta av de medverkande bodde i Stockholm eller Malmö, och kände inte nödvändigtvis varandra då, men vi parade ihop dem och deras musik.

Den dåtida DIY-scen vi befann oss i bestod av olika subkulturer, inte särskilt intresserade av varandra. Kanske kunde man hitta något intressant i det som pågår mellan ”friendly” och ”noise”; i mötet mellan pop och experimentellt sinne? Tänkte vi. Friendly People Making Noise föreslog en möjlig väg framåt.

Musikaliskt är skivan ett barn av sin tid men även ett uttryck för en period innan sociala medier, streaming och något man kanske kan kalla lättillgänglighetens likgiltighet. Det kommer fortfarande mycket “bra musik”, men det musikklimat Friendly People Making Noise var en del av är försvunnet.

Men i det daterade finns även en tidlöshet; vi hoppas att det finns något att ta till sig och inspireras av från Friendly People Making Noise, oavsett om man var med när det begav sig eller inte, egentligen oavsett om man gillar musiken eller inte. “Pröva… pröva… ett simtag då och då… så låter vi dagarna gå.”

/Stefan Zachrisson & Mattias Holmberg

1 thought on “Bakgrund till Friendly People Making Noise”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.