Ozuhan – Invånare av det oändliga (dikt, ca. 1860) / Hiroaki Samura – Blade of the Immortal (manga, 1993)

Text: Anders Sveen

Tanken först, en önskan. Att skriva ett rent streck, att i ord skildra ett myller av tusen fina linjer. 

Tanken sen, ömsom redo, ömsom rastlös. Viss i vetskap om att en stund, sekunder, kommer när allt är kropp med tanke utrunnen. 

I ett badhus, övergivet, väntan. 

Löven faller med en tyngd och skärpa till marken som endast står den starkaste yxa efter. 

De dödsdömda ges en chans till liv. 

Ingen är starkare sorgsen, än kvinnan som bundit sin hand i sjukdom och olycka, ingen är starkare. 

Kan en hand vara en tanke? Kan tanken finnas i handen? Eller existerar handen enskilt, där där den ligger på marken? 

Handen kommer att fästas vid tanken, armen, men nu ligger den på marken. 

En grävlings håla, sparvens bo. 

Försök att lämna staden, vandringen över berget är villosam. 

En ung man från landet, en galning uppväxt i staden. Vem hör forsen och känner luftens svalka? 

Den döve mannens oljud driver hörande från vettet. 

Små smala fönster släpper inte in de goda gudarna, slå upp en vägg. 

Besatt av död och skönhet, en väldig mans poesi, svart högtid. 

Snö, och årstider går. 

En död liknande en målning av ånger. 

Jag har klivit in genom mellanrummen. Kalla dem vad du vill, kanaler, glapp, avlopp, men säg inte tomrum. Tanken uppehåller sig där, som en flod av det blod som gör den möjlig. Tanken ser mönster men kan också förirra sig i dem, bland streck i skikt. 

Ät något, vila, vandra, vänta, vänd om ibland, vik av. Läs om du kan. 

Kommentar: 

Flertalet initierade inom seriemediets apokryfa har under senare år fascinerats av ovanstående fragment, kända under samlingsnamnet “Invånare av det oändliga”. Jag stötte först på dem under slutet av 2017 när jag företog mig en omläsning av hela Hiroaki Samuras verk Blade of the Immortal som nått sitt avslut två år tidigare. När jag gick till näts för att se efter vad som skrivits om serien efter att den färdigställts dröjde det inte innan jag började stöta på spår här och där vari “Invånare av det oändliga” omnämnts. Som jag förstår det ska texten ha cirkulerat sedan ca 1947 i kretsar av samlare och litteraturvetare. Belägg för någon originalupplaga finns inte fast enligt boklistor och dylikt där exklusiva särtryck finns sammanställda ska manuskriptet ha sitt ursprung i 1880-talets Japan, och nedtecknats av okänd upphovsperson. Anledningen att detta väckt sådant intresse hos fans av tecknade serier var de flertalet överraskande likheter med detaljer som står att finna i Samuras manga. Jag fick tillstå själv att det omedelbart kittlade mitt intresse att inslag i manuskriptet tycks ha refererats direkt i Blade of the Immortal. Hiroaki Samura har inte alls kommenterat frågan, och förlaget Dark Horse publicerade i januari 2016 en replik på sin hemsida där de i två korta meningar dementerade något som helst samband, men den länken är idag död. 

När jag inför den här texten ånyo gjorde vissa efterforskningar fann jag att debatten i serievärlden svalnat något, men att den istället plockats upp av akademiker och asienforskare som tidigare visat ointresse för frågan. Tydligen ska en teori som väckts så sent som under sommaren 2019 göra gällande att en japansk poet kallad Ozuhan är mannen bakom “Invånare av det oändliga”. Ozuhan var verksam under 1860-talet och kom från dåvarande Edo. Två diktsamlingar av Ozuhan finns utgivna, Dagg på spindelväv och Maskens gråt, men sedan ska han helt ha försvunnit från den litterära scen som han egentligen aldrig var en del i. Han ska ha kommit från enkla förhållanden och varit född döv. Historieställarna och forskarna menar att han sedan ska ha hänfallit åt dryckenskap och mental ohälsa, smutsig och “barfota, mumlande i en mask av papier maché” vandrande gatorna som hemlös. Tanken är alltså att det är under denna tid han ska ha präntat vad som väl närmast då får sägas vara utkasten ovan.  

Nåväl, jag tänker att gör detta att någon mer i världen upptäcker Hiroaki Samuras mästerverk till manga, konst, litteratur, är denna lilla kuriositet mer än väl värd att berätta. Sedan står det var och en fritt att återvända för att se om något av ytterligare intresse står att finna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.