Radio Faun 4: Sprickan i ett objekt, om konstens förvandlingsprocesser. Gäst: Hans Gothlin

En viktig drivkraft till marmorfaunernas aktiviteter och undersökningar har varit spänningsfältet mellan ljud och bild. Konstdimensionen finns där som en serie konceptuella utmaningar och The Marble Fauns kan i lika hög grad beskrivas som ett konstprojekt som ett sätt att skapa musik tillsammans.

I det fjärde programmet i podserien Radio Faun besöker vi konstnären Hans Gothlin i hans ateljé i göteborgsstadsdelen Gårda. Vi pratar om hans bildskapande och hur det har förändrats sedan början av 1970-talet fram till nu. En av utgångspunkterna för samtalet är ett samarbete där två av instrumentala fauninspelningar, “Before and After Low” och “City of Ruins”, kom att ingå i ett bildspel med Hans Gothlins fotografier från Borås på 1970-talet. Verket visades under Hans Gothlins stora retrospektiv på Borås konstmuseum våren och sommaren 2015.

Vi pratar om hur det ena hänger ihop med det andra, om abstraktionens plats i förhållande till materiella förutsättningar. Men framförallt om behovet av koncentration, revision och förnyelse i det egna arbetet, konsten som ett sätt att vara uppmärksam och i rörelse. Och naturligtvis drar vi ett kort i Oblique Strategies. Svaret berättar något viktigt om det vi håller på med. Tid läggs på tid och där utanför, på E4:ans motorväg som löper bredvid Gårdaskolan där ateljén är belägen, fortsätter det bullrande trafikljudet.

Isak Eldh dokumenterade besöket med sin mobilkamera. Förutom de två nämnda spåren ingår följande låtar i programmet: Rosemarie, Lägger sig ner i gräset (fragment), Guldmakeri, The Colours of Braque, The Title of a Damien Hirst Painting.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.