Popmusiken och tiden

Ingen annan konstform är så sammanflätad med tidsbegreppet som popmusiken. Inte bara i något slags ursprunglig bemärkelse, som fluga, gimmick, något som lockade de stora massorna att tralla med i eller dansa till samtidigt, utan även på bredden och djupet, i flera dimensioner, t ex så som vi ville fånga den i vår bok I hear a new world. Då framträder kanske vissa årtal: 1958-1962, 1978-1982, 1988-1991. Kvaliteten (och kvantiteten) på popmusiken i en viss epok säger mycket om den på alla plan – politik, vetenskap, genus, individ, samhälle m m. Riktas blicken mot framtiden eller mot det förflutna, vänds intresset inåt eller utåt? Popmusiken fungerar som ett mätinstrument som skattar förflutna epoker och nuet. Nyckeln till tiden finns här.

 
Den här symbiosen har varit viktig för mig. I mitt huvud har jag omedvetet (eller medvetet) satt upp kriterier och måttstockar; när jag hör ny musik gör jag automatiskt en mätning av nuet. Hur ligger vi till? Det fanns tider då det var otänkbart att ny musik lika gärna kunde ha varit fem år gammal, men så är det sällan idag. Jag är övertygad att det säger en del om tiden vi lever i.

 
Och givetvis går jag igång på textrader och citat som bekräftar min världsbild. När Real Lies sjunger om ”the decade with no name” i ”Seven sisters” erkänner de mina känslor av att tidsandan är svag, att samhällets blick flackar. Jämför med om inte ”60-talet” eller ”80-talet” funnits som begrepp, när dessa i själva verket är så starka att vi inte klarar av att lämna dem bakom oss. När Destroyer inför släppet av Kaputt listade saker som påverkat skapandet av mästerverket var raderna “The hopelessness of the future of music, the pointlessness of writing songs for today” de jag omedelbart hade lätt att relatera till.
Sedan jag blev förälder har jag märkt en gradvis förändring av hur jag uppfattar allt detta. Det är inte längre bara jag, popmusiken och tiden i ett kombinerat räkneverk och kalejdoskop av referenser. Tiden håller på att flytta från mitt medvetande till min sons. Det är hans tidslinje som gäller nu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.