Material

Det är försent att sjukanmäla sig nu, en och en halv timme innan deadline, och jag är heller inte sjuk. Så jag bidrar med något litet:

IMG_0058

Oavslöjade ljud blir lätt till material. Mineraler och kol som smälter sönder i skyfall:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.