This heat!

Det här med värmen, eller om folk överlag blivit lite orimligare. En ung man som ber mig skriva ut hans mp3-filer. ”Varför går det inte?” Nån annan är bekymrad att vår väggklocka hoppat över en timme, och ytterligare en släntrar iväg utan barnvagnen trots att den skriker högt. Jag läser Bernardo Carvalhos bok om antropologen… Continue reading This heat!

En väldigt grund forskning

Förhoppningsvis ser ni redan High Maintenance, för det är ju roligt på ett sätt som åtminstone jag längtat efter. Naturligt och helt obekymrat. Som om knappt nån ansträngning ligger bakom exakt gestaltade figurer, absolut bekanta men inte utslitna. Man får möta dem ett par scener eller lite mer, ett helt avsnitt berättas ur en hunds… Continue reading En väldigt grund forskning