Burgundofaraåfärde

Det var en gång en enhetsdag, och som en kombination av lite teambuilding och tidsfördriv i väntan på lunch bestämdes det att vi skulle leka hänga gubbe. Det blev efter ett tag min tur, och jag stegade fram och streckade upp _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ på tavlan.

Apropå bokstäver. Vet ni, om jag utläser www som sex stycken enkelve, och sedan adderar 2+2+2 och dessutom tolkar VV som den romerska siffran för 5, och då lägger ihop fem och fem, till antingen femtiofem, eller 10, ja för annars skulle det nog vara LV, då går det också att läsa VVVVVV som 101010, och om vi då adderar 1(0)+2×3 så blir det 666, the number of the beast ni vet. Skulle vi också vända på det så 5+0+1, alltså V plus “ett” till V, blir det sex, och sex, och sex. En slutsats skulle då kunna vara att internet är djävulen. Självaste satan. Belzebub.

Det verkar vara ett litet helvete att hålla på med heroin också. Har kollat på “I heroinets spår” på svt. (Svt förresten, esset en orm, och så det där vet igen, och ett svärd i teet. En möjlig kabal (SAOB: 1) (numera föga br.) om värksamhet som i hemlighet (o. med moraliskt förkastliga medel) bedrives av en sammanslutning av flera personer l. av en enstaka person för uppnående av vissa (i allm. olovliga l. illojala) syften, intrig, intrigspel, konspiration, komplott, ränker, ränksmideri; ofta i pl.) med anor bakåt till Edens lustgård, som symboliserat av ormen i paradiset och svärdet med vilket de styr de förslavade massorna, och V:et, denna vässade tveeggade dubbeltydiga virtuella verklighet som projicerats på oss sedan fördrivandets ögonblick. (Det roar mig förövrigt att det står “Värksamhet” i SAOB. (Parantes i parantes i parantesens parantes.))) En dokumentär om opiumodling från ax till limpa, lite som Ozark möter Ett anständigt liv och Last Days Here minus Arrested Development. Vet inte om det var det som fick mig att tänka på den bästa heroinöverdosen fångad på film, men nu kom jag att tänka på den och säger ni Pulp Fiction har ni glömt bort Roland Turner.

rtod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.